Forumu Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
'Borçlar Hukuku' - Kategorisindeki Alt Forumlar
  Forumlar Konular Yorumlar Son Yorumlar
Mevzuat
Yasalar, Yönetmelikler, Tüzükler, Genelgeler, Tavsiyeler, Tebliğ ve Tarifeler, Görüşler...
1 13 TÜRK BORÇLAR KANUNU
17.03.2018, 06:39 PM
Yazar: Hukukistan
Yargı Kararları
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları, Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları, Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları, İlk Derece Mahkemeleri Kararları...
0 0
Henüz Yok
Makale ve Yayımlar
Borçlar Hukuku ile ilgili makale, kitap vb. her türlü dökümanlar...
1 1 Kira Sözleşmesinin Feshi ...
24.11.2018, 08:13 PM
Yazar: CoskunISIKDEMIR
Davalar
Alacak davaları, maddi ve manevi tazminat davaları, tahliye davaları, kira tespiti davaları, kira bedelinin artırılması davaları, ödeme yerinin tayini davaları, gayrimenkul davaları, kamulaştırma davaları, kiralama ile buna ilişkin tüm davaları, arazilerin planlamasından ve ruhsat için gerekli izinlerin verilmemesinden doğan davaları, taşınır ve taşınmaz malların devri, satışa ve bunlara dair sözleşmelerin hazırlanması, ipotek ve rehin tesisi ve fekki işlemleri, kat mülkiyetinden doğan her tür davalar, istisna, vekalet ve tellallık sözleşmesinden doğan davalar, haksız fiilden doğan ve diğer tüm tazminat davaları hakkında her şey...
0 0
Henüz Yok
Soru-Cevap
Borçlar Hukuku ile ilgili hukuki danışma ve avukatlık hizmeti kapsamında olmayan sorular ve cevaplar...
0 0
Henüz Yok