[-]
Forumlar Konular Yorumlar Son Yorumlar
Site Kuralları
1 1 SİTE KURALLARI
08.02.2018, 09:48 PM
Yazar: Hukukistan
Duyurular
1 1 Ulu Önder Mustafa Kemal A...
10.11.2018, 10:53 PM
Yazar: Hukukistan
Haberler
17 17 YARGITAY : KADIN İŞÇİYE E...
20.12.2018, 01:54 PM
Yazar: ozgeisikdemir
Görüş, İstek ve Öneriler
0 0
Henüz Yok
Hukuksal Araçlar
3 3 Yediemin Ücreti Hesaplama...
08.09.2018, 12:23 AM
Yazar: CoskunISIKDEMIR

[-]
Forumlar Konular Yorumlar Son Yorumlar
Mevzuat
Yasalar, Yönetmelikler, Tüzükler, Genelgeler, Tavsiyeler, Tebliğ ve Tarifeler, Görüşler...
9 25 İCRA VE İFLAS KANUNU
19.12.2018, 10:44 PM
Yazar: Hukukistan
Yargı Kararları
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları, Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları, Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları, İcra Ceza Mahkemeleri Kararları, İcra Hukuk Mahkemeleri Kararları...
62 63 Kıymetli Şeyler İcra Dair...
13.12.2018, 05:06 PM
Yazar: CoskunISIKDEMIR
Makale ve Yayımlar
İcra ve İflas Hukuku ile ilgili makale, kitap vb. her türlü dökümanlar...
2 2 İcra Hukukunda Bononun (E...
24.11.2018, 08:15 PM
Yazar: CoskunISIKDEMIR
İcra Daireleri
İcra Daireleri ile ilgili her şey...
3 3 Yeni İcra Dairesi Modeli
19.08.2018, 11:23 PM
Yazar: CoskunISIKDEMIR
İcra Takibi
İcra takip dosyaları hakkında her şey...
Alt Forumlar:
Takip Açılış ve Kesinleşme,
Haciz,
Kıymet Takdiri,
Satış,
Ödemeler,
Dosya Kapatma İşlemleri
8 8 Borca ve Yetkiye İtiraz D...
20.08.2018, 12:03 AM
Yazar: CoskunISIKDEMIR
İflas
İflas Hukuku ile ilgili her şey...
0 0
Henüz Yok
Soru-Cevap
İcra ve İflas Hukuku ile ilgili hukuki danışma ve avukatlık hizmeti kapsamında olmayan sorular ve cevaplar...
0 0
Henüz Yok

[-]
Forumlar Konular Yorumlar Son Yorumlar
Mevzuat
Yasalar, Yönetmelikler, Tüzükler, Genelgeler, Tavsiyeler, Tebliğ ve Tarifeler, Görüşler...
21 55 TÜRK CEZA KANUNU
06.03.2018, 01:15 AM
Yazar: Hukukistan
Yargı Kararları
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları, Yargıtay Ceza Daireleri Kararları, Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları, İlk Derece Mahkemeleri Kararları...
1 1 Satış Mahalline Malı Götü...
19.11.2018, 10:45 PM
Yazar: CoskunISIKDEMIR
Makale ve Yayımlar
İcra ve İflas Hukuku ile ilgili makale, kitap vb. her türlü dökümanlar...
0 0
Henüz Yok
Soruşturma
Ceza soruşturmaları ile ilgili her şey...
0 0
Henüz Yok
Kovuşturma
Ceza davaları ile ilgili her şey...
0 0
Henüz Yok
Soru-Cevap
Ceza Hukuku ile ilgili hukuki danışma ve avukatlık hizmeti kapsamında olmayan sorular ve cevaplar...
0 0
Henüz Yok

[-]
Forumlar Konular Yorumlar Son Yorumlar
Mevzuat
Yasalar, Yönetmelikler, Tüzükler, Genelgeler, Tavsiyeler, Tebliğ ve Tarifeler, Görüşler...
1 3 TÜRK MEDENİ KANUNU - BİRİ...
14.03.2018, 10:44 PM
Yazar: Hukukistan
Yargı Kararları
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları, Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları, Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları, İlk Derece Mahkemeleri Kararları...
0 0
Henüz Yok
Makale ve Yayımlar
Kişiler Hukuku ile ilgili makale, kitap vb. her türlü dökümanlar...
0 0
Henüz Yok
Davalar
İsim ve soyisim değişikliği davaları, yaş değişikliği davaları, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davaları, vasi atanması, vesayet kararı, vasilikten doğan davalar, gaiplik kararı alınması, kısıtlama davaları, kısıtlama kararına itiraz hakkında her şey...
0 0
Henüz Yok
Soru-Cevap
Kişiler Hukuku ile ilgili hukuki danışma ve avukatlık hizmeti kapsamında olmayan sorular ve cevaplar...
0 0
Henüz Yok

[-]
Forumlar Konular Yorumlar Son Yorumlar
Mevzuat
Yasalar, Yönetmelikler, Tüzükler, Genelgeler, Tavsiyeler, Tebliğ ve Tarifeler, Görüşler...
1 5 TÜRK MEDENİ KANUNU - İKİN...
14.03.2018, 11:04 PM
Yazar: Hukukistan
Yargı Kararları
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları, Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları, Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları, İlk Derece Mahkemeleri Kararları...
4 4 Boşanma Davası Reddedilse...
12.09.2018, 05:13 PM
Yazar: CoskunISIKDEMIR
Makale ve Yayımlar
Aile Hukuku ile ilgili makale, kitap vb. her türlü dökümanlar...
0 0
Henüz Yok
Davalar
Nişanlanmaya ilişkin davalar, evliliğin varlığına ilişkin davalar, olağan dışı evlenmeye izin davaları, bekleme süresinin kaldırılması davaları, evlendirme memurunun ret kararına itiraz davaları, evlenmenin mutlak butlanı davaları, evlenmenin nisbi butlanı davaları, tüm boşanma davaları, kişisel ilişki davaları, velayet davaları, meslek veya iş seçimi hakkına ilişkin davalar, kocanın açtığı soybağının reddi davaları, ana baba ile kişisel ilişki davaları, çocuğun teslimi ve çocuk mallarına ilişkin davalar, nafakalara ilişkin davalar hakkında her şey...
0 0
Henüz Yok
Soru-Cevap
Aile Hukuku ile ilgili hukuki danışma ve avukatlık hizmeti kapsamında olmayan sorular ve cevaplar...
0 0
Henüz Yok

[-]
Forumlar Konular Yorumlar Son Yorumlar
Mevzuat
Yasalar, Yönetmelikler, Tüzükler, Genelgeler, Tavsiyeler, Tebliğ ve Tarifeler, Görüşler...
1 4 TÜRK MEDENİ KANUNU - ÜÇÜN...
14.03.2018, 11:14 PM
Yazar: Hukukistan
Yargı Kararları
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları, Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları, Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları, İlk Derece Mahkemeleri Kararları...
1 1 Karar Düzeltme İstenemeye...
26.02.2018, 09:56 AM
Yazar: CoskunISIKDEMIR
Makale ve Yayımlar
Miras Hukuku ile ilgili makale, kitap vb. her türlü dökümanlar...
0 0
Henüz Yok
Davalar
Mirasçılık belgesi davaları, mirasın hükmen reddi davaları, miras nedeniyle izale-i şuyu davaları, mirasın hükmen reddi davaları, tenkis davaları, muris muvazaası davaları, mirasçılık belgesinin iptali davaları, vasiyetnamenin açılması davaları, vasiyetnamenin iptali davaları, miras sözleşmeleri, vasiyetname, taksim sözleşmeleri, terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları hakkında her şey...
0 0
Henüz Yok
Soru-Cevap
Miras Hukuku ile ilgili hukuki danışma ve avukatlık hizmeti kapsamında olmayan sorular ve cevaplar...
0 0
Henüz Yok

[-]
Forumlar Konular Yorumlar Son Yorumlar
Mevzuat
Yasalar, Yönetmelikler, Tüzükler, Genelgeler, Tavsiyeler, Tebliğ ve Tarifeler, Görüşler...
1 5 TÜRK MEDENİ KANUNU - DÖRD...
14.03.2018, 11:30 PM
Yazar: Hukukistan
Yargı Kararları
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları, Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları, Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları, İlk Derece Mahkemeleri Kararları...
0 0
Henüz Yok
Makale ve Yayımlar
Eşya Hukuku ile ilgili makale, kitap vb. her türlü dökümanlar...
0 0
Henüz Yok
Davalar
Tapu iptal ve tescil davaları, meni müdahale davaları, geçit hakkı davaları, haksız işgal ecrimisil davaları, tespit davaları, şufa davaları, tahliye davaları, izale-i şuyu davaları, kira sözleşmesi davaları, kira tespit davaları, zarar tespit davaları hakkında her şey...
0 0
Henüz Yok
Soru-Cevap
Eşya Hukuku ile ilgili hukuki danışma ve avukatlık hizmeti kapsamında olmayan sorular ve cevaplar...
0 0
Henüz Yok

[-]
Forumlar Konular Yorumlar Son Yorumlar
Mevzuat
Yasalar, Yönetmelikler, Tüzükler, Genelgeler, Tavsiyeler, Tebliğ ve Tarifeler, Görüşler...
1 13 TÜRK BORÇLAR KANUNU
17.03.2018, 06:39 PM
Yazar: Hukukistan
Yargı Kararları
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları, Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları, Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları, İlk Derece Mahkemeleri Kararları...
0 0
Henüz Yok
Makale ve Yayımlar
Borçlar Hukuku ile ilgili makale, kitap vb. her türlü dökümanlar...
1 1 Kira Sözleşmesinin Feshi ...
24.11.2018, 08:13 PM
Yazar: CoskunISIKDEMIR
Davalar
Alacak davaları, maddi ve manevi tazminat davaları, tahliye davaları, kira tespiti davaları, kira bedelinin artırılması davaları, ödeme yerinin tayini davaları, gayrimenkul davaları, kamulaştırma davaları, kiralama ile buna ilişkin tüm davaları, arazilerin planlamasından ve ruhsat için gerekli izinlerin verilmemesinden doğan davaları, taşınır ve taşınmaz malların devri, satışa ve bunlara dair sözleşmelerin hazırlanması, ipotek ve rehin tesisi ve fekki işlemleri, kat mülkiyetinden doğan her tür davalar, istisna, vekalet ve tellallık sözleşmesinden doğan davalar, haksız fiilden doğan ve diğer tüm tazminat davaları hakkında her şey...
0 0
Henüz Yok
Soru-Cevap
Borçlar Hukuku ile ilgili hukuki danışma ve avukatlık hizmeti kapsamında olmayan sorular ve cevaplar...
0 0
Henüz Yok

[-]
Forumlar Konular Yorumlar Son Yorumlar
Mevzuat
Yasalar, Yönetmelikler, Tüzükler, Genelgeler, Tavsiyeler, Tebliğ ve Tarifeler, Görüşler...
0 0
Henüz Yok
Yargı Kararları
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları, Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları, Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları, İlk Derece Mahkemeleri Kararları...
0 0
Henüz Yok
Makale ve Yayımlar
İş Hukuku ile ilgili makale, kitap vb. her türlü dökümanlar...
0 0
Henüz Yok
Davalar
Hizmet tespiti davaları, kıdem ve ihbar tazminatı, işçilik ücret alacağı davaları, tüm işçi alacak davaları, işe iade ve kötü niyet tazminatı, iş kazası ve meslek hastalığı, maddi ve manevi tazminat davaları, arabuluculuk hakkında her şey...
0 0
Henüz Yok
Soru-Cevap
İş Hukuku ile ilgili hukuki danışma ve avukatlık hizmeti kapsamında olmayan sorular ve cevaplar...
0 0
Henüz Yok

[-]
Forumlar Konular Yorumlar Son Yorumlar
Mevzuat
Yasalar, Yönetmelikler, Tüzükler, Genelgeler, Tavsiyeler, Tebliğ ve Tarifeler, Görüşler...
0 0
Henüz Yok
Yargı Kararları
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları, Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları, Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları, Tüketici Mahkemeleri Kararları, Tüketici Hakem Heyetleri Kararları...
0 0
Henüz Yok
Makale ve Yayımlar
Tüketici Hukuku ile ilgili makale, kitap vb. her türlü dökümanlar...
0 0
Henüz Yok
Davalar
Tüketici davaları hakkında her şey...
0 0
Henüz Yok
Soru-Cevap
Tüketici Hukuku ile ilgili hukuki danışma ve avukatlık hizmeti kapsamında olmayan sorular ve cevaplar...
0 0
Henüz Yok

[-]
Forumlar Konular Yorumlar Son Yorumlar
Mevzuat
Yasalar, Yönetmelikler, Tüzükler, Genelgeler, Tavsiyeler, Tebliğ ve Tarifeler, Görüşler...
0 0
Henüz Yok
Yargı Kararları
Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları, Danıştay İdare Daireleri Kararları, Bölge İdare Mahkemeleri Kararları, İdare Mahkemeleri Kararları...
0 0
Henüz Yok
Makale ve Yayımlar
İdare Hukuku ile ilgili makale, kitap vb. her türlü dökümanlar...
1 1 Kamu Görevlileri İçin İda...
19.08.2018, 10:30 PM
Yazar: CoskunISIKDEMIR
Davalar
İdari yargı davaları hakkında her şey...
0 0
Henüz Yok
Soru-Cevap
İdare Hukuku ile ilgili hukuki danışma ve avukatlık hizmeti kapsamında olmayan sorular ve cevaplar...
0 0
Henüz Yok

[-]
Forumlar Konular Yorumlar Son Yorumlar
Yasama
Yasama; anayasaların verdiği yetki ile kurulan ve yasalar geçirme, değiştirme ve yürürlükten kaldırma gücü olan bir tür katılımcı meclistir.
0 0
Henüz Yok
Yürütme
Yürütme; kanunlar çerçevesinde ülkenin yönetilmesi anlamına gelmektedir.
0 0
Henüz Yok
Yargı
Yargı; egemenlik veya devlet adına hukuku yorumlayan ve ona başvuran mahkemeler düzenidir.
0 0
Henüz Yok
Mevzuat
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Diğer İlgili Yasalar, Yönetmelikler, Tüzükler, Genelgeler, Tavsiyeler, Tebliğ ve Tarifeler, Görüşler...
6 24 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYA...
14.03.2018, 10:10 PM
Yazar: Hukukistan
Anayasa Mahkemesi
Künye, Kararlar, Basın Duyuruları, Kaynaklar, Davalar, Yayınlar...
4 4 Görevi ve Yetkileri
05.03.2018, 12:56 AM
Yazar: Hukukistan
Bireysel Başvuru
Bireysel başvuru hakkında her şey...
0 0
Henüz Yok
Makale ve Yayımlar
Anayasa Hukuku ile ilgili makale, kitap vb. her türlü dökümanlar...
0 0
Henüz Yok
Soru-Cevap
Anayasa Hukuku ile ilgili hukuki danışma ve avukatlık hizmeti kapsamında olmayan sorular ve cevaplar...
0 0
Henüz Yok

[-]
Forumlar Konular Yorumlar Son Yorumlar
Mevzuat
Yasalar, Yönetmelikler, Tüzükler, Genelgeler, Tavsiyeler, Tebliğ ve Tarifeler, Görüşler...
1 1 UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN K...
14.03.2018, 10:24 PM
Yazar: Hukukistan
Genel Kurul
Genel Kurul Kararları
0 0
Henüz Yok
Ceza Bölümü
Ceza Bölümü Kararları
0 0
Henüz Yok
Hukuk Bölümü
Hukuk Bölümü Kararları
0 0
Henüz Yok
Soru-Cevap
Uyuşmazlık Mahkemesi ile ilgili hukuki danışma ve avukatlık hizmeti kapsamında olmayan sorular ve cevaplar...
0 0
Henüz Yok

[-]
Forumlar Konular Yorumlar Son Yorumlar
AİHM Genel / About The ECHR
4 4 Avrupa İnsan Hakları Mahk...
12.08.2018, 10:03 PM
Yazar: Hukukistan
AİHM Kararlar / Decisions of the ECHR
0 0
Henüz Yok
AİHM Soru-Cevap / Questions and Answers
0 0
Henüz Yok

[-]
Forumlar Konular Yorumlar Son Yorumlar
Tanışma Bölümü
0 0
Henüz Yok
Tebrik ve Taziye
0 0
Henüz Yok
Serbest Köşe
1 1 KRAL İCRA MEMURU
16.11.2018, 03:50 PM
Yazar: halefselef48

Yeni Yorum Var
Yeni Yorum Yok
Forum Kapalı
Yönlendirilen Forum